Feature Of Application : Online Store Application

Additional Service Package : Online Store Application

บริการอัพเดทข้อมูล

เราให้บริการอัพเดทข้อมูล แก้ไขข้อมูลสินค้า เพิ่มสินค้าใหม่ พร้อมตกแต่งรูปภาพก่อนอัพเดทขึ้นแอพให้ ฟรี!

image

บริการจัดทำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมฟังก์ชั่นเสริม หรือปรับแต่งฟังก์ชั่นให้สอดคล้องกับสินค้าของลูกค้าได้

image

บริการทำเว็บไซต์

เราพร้อมจัดทำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับแอพพลิเคชั่นของคุณ โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อง่ายต่อการอัพเดตสินค้า

image